elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Poniedziałek 30.11.2020
Jesteś tutaj:

Historia szkoły

W 1947 roku nasza szkoła zaistniała, jako Gimnazjum Państwowej Fabryki Mebli w Świebodzicach z siedzibą przy ulicy Świdnickiej nr 12 i 15. Pierwszym dyrektorem gimnazjum był Władysław Wiatrak, a kadra pedagogiczna to 8 wykładowców.

 

W 1952 szkoła została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Przemysłu Drzewnego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego i Papierniczego. Cztery lata później stała się Zasadniczą Szkołą Zawodową Ministerstwa Oświaty. W 1958 szkoła przenosi się do nowej siedziby przy ulicy Duboisa 25d i kształci młodzież w zawodach: stolarz i kołodziej. Nowy obiekt stwarza możliwość kompleksowego usytuowania szkoły, warsztatów i internatu. Dobra baza materialna umożliwiła wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: tapicer i stolarz meblowy i wydłużenie cyklu nauki z 2 do 3 lat.

 

W 1962 roku szkoła posiadała wydział stolarsko-tapicerski z własnymi warsztatami i wydział dla pracujących- kierunek metalowy. W tym czasie kształciło się 560 uczniów w 17 oddziałach. W budynku szkoły funkcjonowały również filie: Technikum dla Pracujących z Wałbrzycha (2 klasy mechaniczno-elektryczne), technikum dla Pracujących ze Świdnicy- specjalność technologia drewna oraz Szkoła Przyzakładowa Odzieżowa dla Pracujących (2 klasy). wyposażenie warsztatów w obrabiarki było zaliczane do najlepszych w kraju. Szkoła zatrudniała już 31 nauczycieli (14 uczących przedmiotów teoretycznych i 13 nauczycieli zawodowych i 4 wychowawców internatu). W tym roku zaadoptowano strych budynku szkoły na cele szkoleniowe.

 

W 1964 rozpoczęto budowę szkolnego stadionu sportowego z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły inż. S. Stefanika i nauczycieli wychowania fizycznego mgr Adama Czemerysa i mgr Henryka Kruka. Budowę ukończono w 1968 roku. powstał nowy piękny obiekt sportowy składający się z dwóch płyt poziomych, na których urządzono bieżnię, skocznię, boisko do gry w piłkę siatkową, koszykową, ręczną i widownię.

 

W 1970 roku został zorganizowany gabinet BHP dzięki pracom projektowym nadzorowi nad wykonaniem Szczepana Skibickiego- późniejszego kierownika warsztatów szkolnych. dyrektor szkoły- Jerzy Mizerski- poszerzył bazę lokalową szkoły, adoptując poddasze szkoły na czytelnię i świetlicę. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli praktycznej nauki zawodu zostały zbudowane 3 domki campingowe i 6 kajaków.

 

W 1974 roku obowiązki szkoły przejął mgr Władysław Szczerbak. 1.09.1957 powstają nowe kierunki kształcenia: Technikum mechaniczne- specjalność obróbka skrawaniem i Zaoczne Technikum Przemysłu Drzewnego - specjalność: meblarstwo. W następnym roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa została przemianowana na Zespół Szkół Zawodowych . W 1977 roku zostało utworzone Średnie Studium Zawodowe o kierunku ogólnomechanicznym oraz włączono do Zespołu Zasadniczą Szkołę Odzieżową dla Pracujących ZPO "Rafio", kształcącą uczniów o zawodzie krawiec- szwacz. 13.10.1979 oddano do użytku nową halę warsztatową do praktycznej nauki zawodu, zapewniającą nowoczesną, dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną.

 

Tego samego dnia odbyła się uroczystość nadania szkole imienia prof. S. Prosińskiego oraz przekazanie sztandaru ufundowanego przez Dolnośląską Fabrykę Mebli w Świdnicy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele senatu Akademii Rolniczej w Poznaniu. Małżonka profesora - Maria Prosińska - dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi.

 

W tym okresie warsztaty realizowały zadania produkcyjnewykonując wyposażenie pracowni przedmiotowych, pracowni - laboratoriów do nauczania języków obcych. Funkcjonowanie internatu umożliwiało zdobywanie wiedzy młodzieży z odległych regionów kraju (woj. łomżyńskiego, rzeszowskiego, zamojskiego, lubelskiego)

 

W 1982 otwarto dzienne Technikum Zawodowe 5- letnie na podbudowie szkoły podstawowej o kierunku technik technologii drewna- specjalność meblarstwo. 1.09.1983 w skład Zespołu Szkół Zawodowych włączono Ośrodek Doskonalenie Zawodowego działający wcześniej jako Ośrodek Kursowy.

 

W latach 1987 - 1989 przeprowadzono remont kapitalny internatu, zaadoptowano halę warsztatową na nowoczesną salę gimnastyczną. 1.09.1991 otwarto nowy kierunek kształcenia dziennego - czteroletnie Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowejo specjalności sprzedawca - magazynier.

 

1.09.1993 otworzono Liceum Techniczne o profilu technologia drewna i leśnictwo na podbudowie programowej szkoły podstawowej według autorskiej dokumentacji opracowanej przez mgr inż. Urszulę Przystalską
i mgr inż. Marię Rozkwitalską. Dwa lata później otwarto Laboratorium Techniczne z nowoczesną salą komputerową. W tym samym roku uruchomiono dwa nowe kierunki kształcenia:

  • Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem - z praktyką w utworzonym Laboratorium Mechanicznym
  • Licem Zawodowe o specjalności krawiec konfekcyjno - usługowy. W 1995 dla potrzeb tego kierunku powstało Laboratorium Odzieżowe.

 

Rok 1996 z dniem 1 września utworzono publiczną szkołę średnią -Liceum Ekonomiczne na podbudowie programowej szkoły podstawowej oraz publiczną Szkołę policealną na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego. Obydwa typy szkół kształcą w zawodzie technik - ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość.

 

Rok 2008 ostatnie dziesięć lat to w historii naszej szkoły okres bardzo poważnych zmian spowodowanych reformowaniem oświaty i zmianami jakościowymi. Dotyczyły one systemu finansowania, statusu nauczyciela, czasu trwania obowiązkowej nauki, typów szkół, poziomów kształcenia, certyfikatów, kwalifikacji.

 

Dziś kształcimy młodzież w technikum i w szkole zawodowej. Prowadzimy szkoły dla dorosłych (średnie i policealne). Nie jesteśmy już tak wielką placówką jak przed laty, ale dzięki temu nasi uczniowie nie są anonimowi, nauczyciele mogą dotrzeć do każdego ucznia, aby pomóc w razie problemów, wspierać uzdolnienia i współpracować z Rodzicami.

 

Budynki dydaktyczne i teren wokół nich jest monitorowany, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo wszystkich osób. W szkole pracuje doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra, która potrafi pracować z młodzieżą i wspólnie osiągać bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych.

 

Rok szkolny 2007/2008 to czas poważnych remontów prowadzący do poprawy warunków kształcenia i bazy lokalowej. Dotychczas zmieniono cały system centralnego ogrzewania, wybudowano dwie nowe kotłownie, w większości pomieszczeń wymieniono stolarkę okienną, przeprowadzono remont dachów.

 

W 2009 roku powstała, nowa pracownia informatyczno-ekonomiczna dla potrzeb Technikum Ekonomicznego, przeprowadzone zostały remonty i prace malarskie poszczególnych klas, pracowni i korytarzy.

 

W roku szkolnym 2010/2011 wyposażono salę konferencyjną w tablicę interaktywną oraz prowadzone są prace remontowe dla nowo wyposażonej pracowni informatycznej.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 25.04.2019
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 257
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
25.04.2019
21:14:55
edycja
Administrator
Historia szkoły
25.04.2019
21:14:12
dodanie
Administrator
Historia szkoły